Rockefeller Foundation has great plans to reset the world

Rockefeller Foundation has great plans to reset the world

by

Janneke Monshouwer en Robert Gorter, MD, PhD.

2030

 

Dear Friends

We hereby bring two Rockefeller reports to your attention;

On over food check and the other one about the re-set of America’s response to COVID-19 (and what they advise for the US also applies to the EU and other countries)

The vaccine and test society increasingly raise and the track and trace system for people …

This report focuses primarily focused on students. It is a huge Big Brother system (other words for surveillance)

This is really homework for all of us:

It is very important that we read this well and take good note of this and (hopefully) stop it because control over our lives and our well-being is increasingly being taken over; an outright attack on humanity.

Food plans: (if the farmers have to disappear by expropriation by the government …)

Rockefeller Foundation 20200728 Reset The Table – Meeting the Moment to Transform the US Food System

https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/rf-foodpolicypaper_final2.pdf

Note. In the book transition to Aquarius age, Chapter 13 is about ‘The Great Reset’, the content of the book by Klaus Schwab from the WEF and agenda 2030.

Dr. Joseph Mercola: “The globalist technocracy uses the COVID-19 pandemic to bypass the democratic accountability, bypassing the opposition, accelerating their agenda and to impose on our will to the public.”

There is also mentioned: the Great Reset Plan for ‘Big Food’ (page 423)

“CAUTION: The architects of the plan claim that food scarcity, hunger, and disease will reduce and limit climate change. But from a closer look at companies and think tanks with which the WEF cooperates to inherit this global transformation, it appears Motif to be: stricter control of the large food companies’ Big Food ‘over the food system, through technological solutions.

In addition to the food industry, there are partners such as data mining giants, telecommunications, arms manufacturers (DARPA and NIH), financial institutions, pharmaceutical companies, and the biotechnology industry.

If one looks at that list, it should not be a surprise that the WEF states that the future of food and public health depends on genetically modified organisms (GMOs), proteins, medicines, and industrial chemicals grown in laboratories.

Vaccine and test plans especially for children

Rockefeller Foundation 20201216 Taking Back Control-a-Reset-of-Americas-Response-to-Covid-19

www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/12/taking-back-control-a-resetting-of-americas-response-to-covid-19.pdf

Note. With ‘taking back control’ they want to do us believe that we get control of our lives.,

But it appears that the WEF, the WHO, the UN with its global government, and other global organizations want to take over control.

Cordial greetings,

Janneke Monshouwer, onderzoeksjournaliste

www.andernieuws.eu

Robert Gorter, MD, PhD.

 

Beste Vrienden,

Hierbij brengen wij twee Rockefeller rapporten onder de aandacht:

Een over voedselcontrole en de ander over de reset van Amerika’s antwoord op Covid-19 (En wat ze voor de VS bedenken geldt ook voor de EU en andere landen)

De vaccin- en test-maatschappij rukt steeds meer op en het Track- and Trace-systeem voor mensen…

In dit rapport wordt vooral aandacht gericht op scholieren en studenten…

Het gaat om een enorm Big Brother systeem (andere woorden voor: Surveillance)

Dit is echt huiswerk voor ons allemaal:

Het is van groot belang dat we dit goed lezen en hier goede nota van nemen en STOP HO roepen, want de controle over ons leven en over ons welzijn is/wordt steeds meer overgenomen door anti-democratische machten: een regelrechte aanval op de mensheid.

Voedselplannen: (als de boeren door onteigening moeten verdwijnen van de overheid…)

Rockefeller Foundation 20200728 Reset the Table – Meeting the Moment to Transform the US Food System

https://www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/07/RF-FoodPolicyPaper_Final2.pdf

  1. In het boek Overgang naar Aquariustijdperk gaat hoofdstuk 13 over ‘The Great Reset’, de inhoud van het boek van Klaus Schwab van het WEF en Agenda 2030.

Dr. Joseph Mercola: “De globalistische technocratie gebruikt de Covid-19-pandemie om de democratische verantwoordingsplicht te omzeilen, de oppositie te omzeilen, hun agenda te versnellen en tegen onze wil aan het publiek op te leggen.”

Er staat ook genoemd: het Great Reset Plan voor ‘Big Food’ (pg 423)

“Let Op: De architecten van het plan beweren dat het voedselschaarste, honger en ziekte zal verminderen en de klimaatverandering zal beperken. Maar uit een nadere beschouwing van de bedrijven en denktanks waarmee het WEF samenwerkt om deze wereldwijde transformatie in te luiden, blijkt het ware motief te zijn: strengere controle van de grote voedingbedrijven  ‘Big Food’ over het voedselsysteem, door technologische oplossingen”.

Naast de voedingsindustrie, zijn er partners zoals data mining giganten, telecommunicatie, wapenfabrikanten, DARPA met de NIH, financiële instellingen, farmaceutische bedrijven en de biotechnologie industrie.

Als we naar die lijst kijken, zou het geen verrassing moeten zijn dat het WEF erop staat dat de toekomst van voedsel en volksgezondheid afhangt van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), in laboratoria geteelde proteïnen, geneesmiddelen en industriële chemicaliën. Alles namaak.” enz.

Vaccin- en test-plannen vooral voor kinderen

Rockefeller Foundation 20201216 Taking Back Control-a-Resetting-of-Americas-Response-to-Covid-19

www.rockefellerfoundation.org/wp-content/uploads/2020/12/Taking-Back-Control-a-Resetting-of-Americas-Response-to-Covid-19.pdf

  1. met ‘taking back control’ willen ze ons doen geloven dat wij de controle over ons leven terugkrijgen, maar het blijkt dat ze bedoelen dat ZIJ de controle overnemen….

Hartelijke groeten,

Janneke Monshouwer, onderzoeksjournaliste

www.andernieuws.eu

Robert Gorter, MD, PhD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *